Som følge av en kommende pensjonsavgang ønsker vi å ansette en erfaren elektro- / elkraftingeniør som fremtidig elektro fagansvarlig for Klor/VCM fabrikkene og fellesanlegg. 

INOVYN Norge har anleggs- og områdekonsesjon for å drifte og vedlikeholde alle elektriske anlegg fra 132kV og nedover, samt for å bygge anlegg fra og med 22kV og nedover på Rafnes. Via 132kV anlegget på Rafnes forsynes også Rønningen industriområde. El-energi forbruket i disse anleggene utgjør ca 1% av Norges totale forbruk. Herav likerettes ca 95MW for forsyning av elektrolysen for produksjon av klor og lut. Rafnes har ca. 45 6kV motordrifter og rundt 1100 stk 500V og 690V motrordrifter som inngår i prossessanleggene. Store deler av områdene på Rafnes er EX-sone klassifisert. 

 Arbeidsoppgaver:
• Systematisk utvikle, planlegge og følge opp forebyggende vedlikeholdsrutiner og oppgradering av anlegg
• Være teknisk støtte for utførende drifts- og vedlikeholdspersonell
• Utrede og generere nødvendige modifikasjonsarbeider via et etablert modifikasjonssystem
• Følge opp service og reparasjonsarbeid utført av vedlikeholdsverksted og av eksterne firma
• Må påregne deltakelse  i hjemmevaktsordning som elektro hovedvakt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Master of Science innen Elektro/Elkraft
• Erfaring med montasje-, uttesting- eller detalj engineering av forsyningsanlegg og motordrifter
• Fordel med vedlikeholdserfaring fra industri, både lavspent og høyspent anlegg
• Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av elektriske maskiner/motorer og strømrettere
• Erfaring med planleggingsarbeid, prosjektering, spesifisering og oppfølging
• Kjent med gjeldende forskrifter og normer
• Kjent med vedlikeholdssystmet SAP
• Kan uttrykke seg godt skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
• God til å samarbeide med tvers av fagmiljøer
• Fleksibel
• Interesse og vilje til å være ute i anleggene
• For å bli kjent i anleggene kan det  bli oppgaver innen stedelig eltilsyn, detalj engineering og saksbehandling i modifikasjoner
• Stillingen vil rapportere til elektrosjef / driftssleder og er organisert under elektro i  teknisk seksjon

Vi tilbyr:
• Et sterkt faglig, trivelig og uformelt arbeidsmiljø
• En organisasjon med høy HMS bevissthet
• En spennende stilling i en framtidsrettet bedrift
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Arbeidssted Rafnes

For spørsmål om stillingen kontakt Elektrosjef Jørgen Mykløy tlf. 35 00 63 94 / 970 46 427

For å søke stillingen innen 23. september klikk her